Liga Niedźwiadka

Tel. 785 046 071

Zapisy na Beskidzką Ligę Niedźwiadka:

1. Mailowo na adres niedzwiadek.siglany@gmail.com
wraz z podaniem imienia i nazwiska, rocznika dziecka oraz opłacenia wpisowego w wysokości 70 zł

Konto do wpłaty: 74 1050 1096 1000 0090 9548 5505 / ING Bank Śląski

Tytułem: Opłata Startowa , Beskidzka Liga Niedźwiadka, imię i nazwisko dziecka

Zapisy drogą mailową przyjmowane są do godz. 17.00 dnia poprzedzającego zawody

2. Istnieje możliwość zapisów w dniu zawodów w godz. 8.30 do 9.30 w biurze zawodów, po opłaceniu wpisowego gotówką.

Pierwsze Zawody Beskidzkiej Ligi Niedźwiadka rozpoczynają się 16.01.2022 o godz. 10.00